سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خلـــوتگـــه دل
 
 RSS |خانه |ارتباط با امیر امیری| درباره امیر امیری|پارسی بلاگ
»» امان از آقازاده های ایران


در این روزها دیگر کسی به فکر یتیم ها و بیچاره ها نیست و آنانی هم که می نویسند نه فریادشان به جایی میرسد و نه نوشته هایشان دردی از دردها را دوا می کنند.
در این زمان باید همراه با جامعه پیشرفت کرد و تاخت؛ کاری که بسیاری به آن مشغولند.
در ایران ما؛ باید طبق اصول مد بود و مد شده لگد مال کردن محرومان و یتیمان؛مد شده، خوردن حق بیچارگان.

سالها پیش خان بود و خان زاده، ارباب بود و رعیت؛ اما از این جریان سالها گذشته؛ تمام اربابان و خان ها یا فراری شده اند و یا مرده اند.... البته اینطور می گویند! چراکه این تنها یک گمان است و شایعه؛ تنها یک سراب است...سراب.

 همه چیز تغییر کرده، البته ماهیتها کماکان برپاست و تنها اسامی آنان اسلامی شده.

اربابان و خان ها جای خود را به آقایان و آقازاده ها داده اند و رعیتان جای خود را به یتیمان و بیچاره ها.

آنان گله مند؛که چرا کسی به فکرشان نیست، چرا کسی دستشان را نمی گیرد؟
و جوابش بسیار ساده است؛ چراکه اگر قرار بود همه به فکر آنها باشند که دیگر ما محروم و یتیمی نداشتیم، پس در آنصورت چگونه فرق میان ثروتمند و فقیر مشخص می شد؟

آنها بخوبی می دانند که درایران همه چیز در پول خلاصه می شود؛ وسیله ای که براحتی می تواند هر چیزی را تغییر دهد و تفاوتها را مشخص نماید؛

قانونها با پول تغییر می کنند؛ حقایق با پول پوشیده می شوند و دروغها حقیقت می گردند؛ و انسانها برای پول وجدان خویش را می فروشند و برای پول به جان یکدیگر می افتند؛

دیگر با پول عشق را هم می خرند چه رسد به آدمها!

کاش می شد در باور این بیچارگان و یتیمان نشاند که دیگر کسی به فکرشان نیست و دیگر وقت تنهایی شان فرا رسیده و اندک کسانی هم که به فکرشان هستند دیگر طبق اصول اسلامی و فتوای علما غزه را بر ایران ارجح دانسته و مشغول طبابت زخمهای تاول زده کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و فلسطینند(ایران مملکت گل و بلبل است).

           ** چشمهــا را بـایـد شست        جــور دگـــر بـایــد دیـد **

هرچند که مردمان نیازمند ما خوب می بینند و خوب می فهمند اما چشمهای خود را بسته اند تا حقایق را نبینند؛ نبینند تا به خود بقبولانند که در این دنیا هنوز هم جایی برایشان هست.

بازهم تأکیدم براین است که اصل همان است و تنها نام ها اسلامی گشته اند

مثال ها بارزند و فراوان در کوچه و خیابان.

و چه بگویم بهتر از اینکه:
امان از دست این آقازاده ها که هیچکس را یارای رویارویی با آنان نیست

آنانا حامی د.....ت اند و د...ت حامی آنان


امــان از دست این آقـازاده هــا


* امیر امیری *
کلام دوستان ()
نویسنده : » امیـــر امیــری ( شنبه 88/8/9 :: ساعت 9:47 صبح )
»» لیست کل یادداشت امیر

قاب انسانها
شاید روزی برسد...
عاقبت عشق
عذرخواهی
بیشعوری
روز کارمند مبارک
محبت
سکوت
ارادت یا رذالت
وابستگی
[عناوین آرشیوشده]

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر