كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) اميـــر اميــري

اميـــر اميــري
[ شناسنامه ]
چه ميتوان گفت؟؟ ...... چهارشنبه 97/7/25
لعنت به تو فقر ...... چهارشنبه 97/7/4
مجنون ...... سه شنبه 97/5/16
ساز من و رقص من ...... دوشنبه 97/4/11
ارزش ...... دوشنبه 97/4/11
خودمان باشيم ...... سه شنبه 97/3/29
تقديم به تو ...... پنج شنبه 97/3/10
بکوب ...... سه شنبه 97/3/8
راست ...... دوشنبه 97/3/7
گاهي ...... يكشنبه 97/3/6
در کنارم ...... جمعه 97/3/4
يادگار ...... پنج شنبه 97/3/3
خلوتگه ...... پنج شنبه 97/3/3
درونم... ...... پنج شنبه 97/3/3
کاش ...... چهارشنبه 97/3/2
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها