سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خلـــوتگـــه دل
 
 RSS |خانه |ارتباط با امیر امیری| درباره امیر امیری|پارسی بلاگ
»» دیگــــر نیـستــم

 
همیشه  حرفی برای نگفتن هست . همیشه دلی برای شکستن هست . همیشه چشمی برای ندیدن پیدا میشود . همیشه قلبی برای بودن هست .
 امـــــا کدام بودن ؟
کدام ندیدن؟
کدام نگفتن؟
 کدام شکستن ؟
چیزی نگو ! من از پنهانی تمام سکوتها برگشته ام . چیزی نگو ! دانستنم را جار نمیزنم
 امــــــا میدانی که میدانم .
کاش سکوتت فقط برای من نبود.
کاش ... خودت خوب میدانی ...!
روحت عریان است و دلت حرفهایش را می زند و سکوتت در چشمهایم پنهان نمی شود.
 تو تولد دوباره ی شعور ساده ام شدی!
 کاش چشمهای آسمانی ات دوباره باز می شدند .
نمی دانم چرا با آنکه می گویی فرقی ندارد اما دلم با دستهای تو ورق می خورد. با آنکه می گویم نمی مانم امــــــا ... .
 فرقی ندارد عزیزم ساعت روی دیوار سالهاست خوابیده .
می دانم . خودت هم خوب می دانی .
باز دلم هوای باران دارد. امــــا از چشمهای ماه می ترسم ، خیره نگاهم می کند .
خسته ای ، میفهمم ، این را خوب میفهمم.
خیلی طول نمیکشد،، نمی مانم ،
 اصلا نیامدم که بمانم ! روح من با رفتن آشناست سفر تمام زندگیم شده . پلکهایت که گرم شوند دیگر نیستم .

 

 
 کاش خستگی ات را به من دادی !
 کاش می توانستم تمام دیوارهای سیاه را بردارم و حریر نازکی از آسمان سایبان چشمهایت کنم.
رویایت نیز خسته است عزیزم. رویایت هم غریب مانده و کم کم محو می شود. این را خوب می دانم.
تاب غزلهایت را نمی آورد . سر به آسمان می گذارد و پلکهایت را که بگشایی دیگر نشانی نخواهی دید.
تمام می شود و به دستهایت که نگاه کنی غباری از چشمهایش جا مانده.
 
فریاد بی فروغم به جایی نمی رسد .گوشهایت تازگی ها سنگین شده. نه ! نه ! قلبت! آنقدر هق هق ات را جمع کرده ای که سنگینی اش در نگاهت نشسته و به قلبم التماس می کند و دستهایم هر روز بی رنگتر می شوند .
 
مهربانم روزی می آید، آری روزی خواهد آمد که بی رنگتر از همیشه کنارت خواهم بود و مرا نخواهی دید و فقط قلبت فریاد خواهد کرد که او اینجاست .تنها قلبت صادق مانده . نمی دانم چه بر سر خودت آورده ای که حتی ... . فرقی نمی کند عزیزم . همیشه چیزی برای پنهان بودن هست !!!
اما چرا ؟
برای کدام چشم؟
 به قیمت کدام لحظه ؟
 چیزی نمی گویم عزیزم فقط ! خودت را دور نزن!
 
 اردیبهشت هم دارد تمام می شود!
 نمی خواهی تولدی برای کبوترها بگیری؟
 


کلام دوستان ()
نویسنده : » امیـــر امیــری ( دوشنبه 86/7/2 :: ساعت 2:47 عصر )
»» لیست کل یادداشت امیر

عذرخواهی
بیشعوری
روز کارمند مبارک
محبت
سکوت
ارادت یا رذالت
وابستگی
قفس نشین
خرمشهر
یادمان باشد
و گاهی
امّا
خسته ام
تو
[عناوین آرشیوشده]

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر