سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خلـــوتگـــه دل
 
 RSS |خانه |ارتباط با امیر امیری| درباره امیر امیری|پارسی بلاگ
»» نگفتم که چرا؟

 

       دل بــــه تــو دادمــو              نگفتــم کــه چــرا؟؟ 

       تو جفـا کردیو باز هم             نگفتـم کــه چــرا؟؟

      پس چرا دادی به باد               عشــق مــــــــرا !

      پس چرا کردی خراب              عمـــــر مـــــــرا !

               بعد از این همه بـدبختـی و صبــر

               از ره آمـد دیگـــری بـر دل تـــــــو

     کاش میکـردی وفـــا                   بــا دل مـن

     هــر چــه کـــــــردی                  نکـــردی تـــو وفا

     تو مرا خـوار شمردی                  نگفتـم که چـرا؟؟

     تو دلم را بِشِکستی و باز هم       من نگفتم که چرا

                حــال میگویـــم کــه چـــرا ؟؟

             کـــه چــــرا ؟؟

          کــه چـــرا دل بتـــو دادم

           کــه چـــرا کـــردم وفـــا


       (  امیـــر امیری )

 

 کلام دوستان ()
نویسنده : » امیـــر امیــری ( سه شنبه 85/9/7 :: ساعت 9:41 صبح )
»» لیست کل یادداشت امیر

آخر قصه
انساهای حقیر
قاب انسانها
شاید روزی برسد...
عاقبت عشق
عذرخواهی
بیشعوری
روز کارمند مبارک
محبت
[عناوین آرشیوشده]

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر